ExitValley ביום הדרכה לחילוץ ממעלית

כחלק מהערכות ביטחון שוטף, קיימת דרישה לבצע ריענון הוראות חילוץ ומיגון מעת לעת.
חברת ExitValley מבצעת הוראות אלו בקפידה ובטחון עובדי החברה.
ExitValley
כחלק ממערך האחריות של הקב"ט, נקבע יום הדרכה לחילוץ ממעליות,
במידה וחלילה ידרשו עובדי החברה לתת מענה שכזה.

מנהלי חברת אקזיטוואלי פנו לחברת חברת הד-מעליות בבקשה להכין ולבצע את המשימה,
ולהכין את עובדי החברה למצבי חירום כאשר יתרחשו.

עובדי חברת ExitValley ביצעו הדרכה וגם הדמיה של מצבים במגוון מעליות:

מעלית הידראולית

מותקנת בבניינים עד 6 קומות ועולות בקצב של 0.5 מ' לשנייה,
מעליות אלו בדרך כלל אמינות ובעלות תפעול פשוט יחסית ושיטת החילוץ במעלית זו מהירה ופשוטה.

מעלית חשמלית

מעליות חשמליות מתאימות לכל גובה, ומופעלת ע"י מנוע חשמלי שממוקם בחדר מכונות נפרד.
במעלית זו ניתן לקבוע מהירויות שונות לפי מספר הקומות בו המעלית מותקנת.

מעלית MRL

מדובר במעלית שמיועדת להוספה לבניינים קיימים ואינה מצריכה חדר מכונות והיא פועלת באופן דומה למעלית רגילה.

קורה לפעמים שמעלית נתקעת בגלל הפסקת חשמל או תקלה,
ולכן מאד חשוב לבצע חילוץ לפי אותן הוראות וכל פעולה בדרך אחרת אסורה ומסוכנת.
אם לא מצליחים מסיבה כלשהי לחלץ את האנשים במעלית באופן ובדרך ההוראות,
חייבים להתקשר לחברת המעליות או חברת השירות לבקש סיוע ועזרה.
לכל חברה קיים מערך שירות 24 שעות ביממה,
ובתוך ומחוצה למעלית רשומים מספרי הטלפון של המוקד שירות וגם טלפון לשעת חירום מעבר לשעות העבודה.
בכל מקרה שלא היה ניתן להשיג את מוקד השירות של חברת המעליות, יש להתקשר לכיבוי-אש בטלפון 102.
לכן חשוב לדעת לפעול בצורה מהירה ונכונה כפי שלמדו עובדי חברת ExitValley ביום ההדרכה.

חברת ExitValley חרטה על דגלה, ערכי מקצועיות, שירות ואיכות, תוך מקסום יכולות החברה כדי לשרת את הלקוחות בצורה הטובה ביותר.